LES NOSTRES PRIORITATS

AL GOVERN MUNICIPAL

Aquestes seran les nostres prioritats si després del 26 de maig formem part del govern municipal:

1.

Continuar amb el procés de construcció de ciutat feminista, fent del feminisme acció política central i transversal de tot l’Ajuntament.

2.

Continuar amb el procés de construcció de ciutat saludable, prioritzant la mobilitat sostenible i segura i la peatonalització de carrers, la promoció i defensa del verd urbà i el medi natural i polítiques de transició energètica.

3.

Completar el projectes urbanístics i equipamentals que estan en marxa (Aula de la Dona, SkatePark, noves dependències municipals de l’àrea de Drets Civils i Ciutadania, reurbanització avinguda Torre Mateu, pacificació i carril bici N-150 i passeres del Ripoll i N-150).

4.

Continuar amb els processos d’internalització i remunicipalització de serveis públics municipals.

5.

Continuar amb el desplegament del nou model i servei de recollida de residus i neteja viària i la implantació de la recollida Porta a Porta.

6.

Continuar amb el foment i la defensa de la participació i l’autoorganització veïnal i associativa.

7.

Respondre activament i des de la corresponsabilitat, transparència i dignificació a l’emergència social en matèria d’alimentació, salut, educació, subministraments bàsics i habitatge.

8.

Realitzar les obres del nou 4t institut i també les reformes del Casal de Cultura i l’edifici central de l’Ajuntament a Plaça de la Vila.

9.

Fomentar el cooperativisme i economia social i solidària.

10.

Reestructurar AISA, Fundació Barberà Promoció, Barberà Inserta i Nodus Barberà perquè siguin eines municipals més efectives en la creació d’ocupació, empreses i cooperatives de treball, i amb un contacte més col·laboratiu amb el teixit productiu i industrial barberenc.

11.

Fomentar un urbanisme social amb el desplegament de noves polítiques d’habitatge com les cooperatives d’habitatge en cessió d’ús i la construcció d’habitatge de propietat estrictament municipal.

12.

Protecció i promoció de l’espai natural del Parc Fluvial del Ripoll.

13.

Defensar i promocionar els drets dels animals tant al nucli urbà i com al medi natural.

14.

Invertir de forma prioritària en els pressupostos municipals a les escoles municipals i als barris.

15.

Compromís ferm i actiu de les nostres càrrecs electes amb l’autodeterminació, la promoció i defensa de la llengua catalana i el mandat de l’1 d’Octubre de 2017.

CODI ÈTIC

PRINCIPIS D’ACCIÓ POLÍTICA

AL SERVEI DEL COL·LECTIU

Els nostres electes estan al servei de les propostes i
compromisos exposats en el seu programa electoral,
de l’Assemblea de l’EAB-CUP i del present codi ètic.
Forma part ‘aquest compromís l’obligat compliment
del programa electoral, dels acords de l’Assemblea i
d’aquest Codi Ètic. El seu incompliment suposarà la
renúncia al càrrec i el seu cessament i l’Assemblea de
l’EAB-CUP substituirà de forma immediata el càrrec per
una altra companya de la llista electoral.

MANDATS LIMITATS I NO
PROFESSIONALITZACIÓ DE
LA POLÍTICA

Les càrrecs electes de l’EAB-CUP, com a càrrecs polítics
temporals i al servei d’interessos col·lectius, no
exerciran més de dos mandats consecutius. Des
de la nostra assemblea entenem que cal apostar
per una política no personalista i no professional.

SENSE PRIVILEGIS NI
PORTES GIRATÒRIES

Les càrrecs electes de l’EAB-CUP no faran servir mai
recursos públics ni l’ús d’informació privilegiada per a
finalitats personals, privades o lucratives. No acceptaran
regals de cap persona, empresa i/o institució en
relació amb el seu càrrec.

No accediran a cap organisme públic o privat que hagi
estat supervisat o hagi estat creat en virtut dels poders
que el càrrec conferia per un període de 8 anys, a
comptabilitzar a partir de la finalització del seu mandat.

Els béns públics i municipals, siguin humans, materials,
infraestructurals o econòmics, que estiguin
a l’Ajuntament o els posi a disposició de les nostres
càrrecs electeses de seran sempre utilitzats, exclusiva
i escrupolosament, per l’exercici adequat i normal de
l’acció política municipal. Les nostres càrrecs electes
no podran utilitzar mai aquests recursos, ni fer ús
d’informació privilegiada, per a finalitats personals,
privades o lucratives.

TRANSPARÈNCIA I
PARTICIPACIÓ

Les càrrecs electes de l’EAB-CUP, a més de complir
amb l’Article 64 del Reglament Orgànic Municipal que
bliga a la declaració de béns, facilitaran a l’Assemblea,
a l’inici i al final del seu mandat, la declaració de béns
patrimonials i de renda. Aquesta informació serà pública.

Les nostres càrrecs electes han d’informar de tots
els temes municipals que es plantegin des de l’Ajuntament.
Aquesta informació s’ha de transmetre tant a
l’Asssemblea, a través del mecanismes informatius i
participatius adients i accessibles, al conjunt del veïnat
i teixit associatiu de Barberà.

RETRIBUCIONS LIMITADES
I NO DUPLICITATS DE
CÀRRECS

La retribució neta de les càrrecs electes de l’EAB-CUP
en cas d’estar a l’oposició serà com a màxim el Salari
Mínim Interprofessional (SMI) i en cas d’entrar al govern
serà com a màxim 2,5 vegades el SMI.

Les nostres càrrecs electes no podran tenir duplicitat
de càrrecs en les institucions ni en la mateixa
organització. En cas de ser imprescindible, com en el
cas del Consell Comarcal o l’Àrea Metropolitana de
Barcelona, els ingressos nets percebuts aniran destinats
a projectes socials decidits per l’Assemblea.

SENSE CRÈDITS BANCARIS.
BANCA ÈTICA I ECONOMIA
SOCIAL

No sol·licitarem cap crèdit bancari ni pel finançament
de la candidatura ni per les campanyes electorals.
Gestionarem tots els fons econòmics de l’EAB-CUP amb
banca ètica, i en mesura del possible, entitats d’economia
social, solidària.

COL·LECTIVITAT, RESPECTE
I IGUALTAT ENTRE LES
PERSONES

Promourem noves formes de relacionar-nos des del
treball col·lectiu, el debat i el respecte. Treballarem per
denunciar i eliminar qualsevol conducta feixista, sexista,
LGTBIfòbica i/o racista. No durem a terme acords
ni pactes electorals de cap mena amb formacions que
atemptin contra el principi bàsic d’igualtat entre les
persones.

NOTÍCIES

Llavor, arrel i fruit!

Després de tres anys de govern a Barberà ha arribat l’hora de fer balanç de la feina feta. Des de la nostra entrada al govern les nostres càrrecs electes han treballat per fer possible el canvi polític a la ciutat des de les regidories que encapçalen, també en...

1 D’OCTUBRE: VICTÒRIA DEL POBLE!

Artícle publicat a l’aternativa nº1 de gener de 2019, revista de l’EAB-CUP Ara fa un any a Barberà del Vallès i al conjunt de Catalunya es va viure la batalla democràtica més important dels darrers quaranta anys. Tot i la decepcionant i innaceptable posició de...

Vídeo de campanya de l’EAB-CUP per a les eleccions del proper 26 de maig.